Met een georganiseerde structuur en visie brengen wij een duidelijk doel binnen onze organisatie

VariaVastgoed ontwikkeld hoogwaardig vastgoed in binnenstedelijke gebieden. Als begin dato kan onze organisatie 2012 noteren, in dit jaar is er een duidelijke structuur neergezet. Marktkennis, snel schakelen en natuurlijke progressiviteit zijn karakter kenmerken die zijn doorgevoerd binnen onze organisatie.

Door een duidelijke visie en een goed gecreëerd concept, heeft VariaVastgoed hoogwaardige Turn-Key ontwikkelde woningen gerealiseerd. Bij deze ontwikkelingen is focus gelegd op kwaliteit, duurzaamheid en unieke woonlocaties.

VariaVastgoed heeft zich weten te ontwikkelen tot een gerenommeerde vastgoed partij voor zowel de markt, als de huurder. Hierbij is een portefeuille opgebouwd met diversiteit van verschillende type vastgoed.

Organisatie

Door de jaren heen heeft VariaVastgoed een vast team opgebouwd. Hierbij is zowel de ontwikkeling als het verhuren, beheren en het onderhouden van ons vastgoed geheel in eigen keten van onze organisatie. Wij zijn vasthoudend op onze structuur en ons team met de ervaring dat dit kwaliteit waarborgt en verscherpt.

Markt

Door de jaren heen hebben verschillende marktsituaties zich afgespeeld, dit heeft gezorgd voor een voorziene blik en herkenning van diverse marktpatronen. Dit brengt onze visie voor komend jaar richting commercieel vastgoed, hierbij nemen wij een progressieve houding aan om vierkante meters aan te kopen binnen de huidige marktomstandigheden.

Structuur

Voortkomend uit verschillende type vastgoed binnen de organisatie, heeft VariaVastgoed een uitbereiding gemaakt binnen haar dochterbedrijven. Hierbij zijn de nieuwe dochterbedrijven VariaVastgoed Bouw, NVBS Real Estate en DC-Office BV geïntroduceerd. In deze dochterbedrijven zijn vanaf 2020 meerdere, door VariaVastgoed, ontwikkelde panden en beleggingen opgenomen. Hierbij blijft de schakel voor beheer en onderhoud, uit de keten van VariaVastgoed, fungeren als beheerder voor alle dochterbedrijven. Dit om de al bestaande kracht van het huidige beheer team te behouden. En in meerdere organisaties een overeenkomend beheerder te hebben, om voor huurders zo herkenbaar als mogelijk te zijn.

Huidige visie op eigen portefeuille

Begonnen met als corebusiness ‘Amsterdams vastgoed’, waarbij wij door ontwikkelde naar een organisatie met een portefeuille welke diversiteit bevat. Wanneer wij als organisatie terug reflecteren op een periode van 10 jaar, verdelen wij deze periode in drieën. Een start, ontwikkeling en het creëren van stabiliteit. In de laatste fase zijn wij nu aangekomen en stomen wij door met een brede beleggingsportefeuille. Door in onze portefeuille diversiteit aan vastgoed te hebben aangekocht, heeft de portefeuille stabiliteit en een goede risicospreiding.

 

Het focussen op overzicht en het houden van een voortdurende frisse blik, houd ons scherp en competitief in de huidige markt.

Neem vrijblijvend contact met ons op